Dobry Nauczyciel — strony, Obrazki i wiele więcej na WordPress

photo

Ten temat przydałoby się przenieść do działu politycznego bo z podróżami to niewiele ma on wspólnego. Moim zdaniem każdemu zarówno w Polsce jak i na Ukrainie żyłoby się lepiej gdyby:
1. Niemcy nie wysłali swojego agenta Lenina do Piotrogrodu, bo to że wygrali by wojnę z Rosją carską nie ulega wątpliwości a tak wychodowali sobie śmiertelne zagrożenie zarówno na wschodzie jak i u siebie, bo pierwszą wojnę przegrali wyłącznie w wyniku rozlania się rewolucji do Niemiec. Jaki byłby skutek tego w Niemczech chyba nie trzeba mówić - na pewno Hitler 20 lat poźniej nie byłby potrzebny, a Polska jakaś tam by istniała do tego Ukraina i Białoruś.
2.Gdyby Polacy poszli na sojusz Hitlerem w 1939r. i zaatakowali ZSRR, wtedy Polska zajmując Ukrainę mogła zainstalować swój rząd, który na pewno miałby poparcie zwykłej ludności, szczególnie na Ukrainie wschodniej gdzie komuniści byli bardziej znienawidzeni niż naziści w Rosji podczas wojny sowiecko-niemieckiej.
3. Gdyby Stany Zjednoczone zaatakowały przy użyciu broni jądrowej ZSRR, niszcząc Moskwę, Kujbyszew, Magnitogorsk i czołowe miasta przemysłowe - 10 milionów krasnoarmistów pozbawionych zaopatrzenia owszem może i doszłoby do Paryża ale i tak nie mieli by z czego kraść i czym się żywić. Taka klęską ZSRR na pewno spowodowałaby sukces powstań antysowieckich zarówno w Polsce, na Ukrainie jak i w innych państwach podbitych przez ZSRR.
To jaka jest sytuacja dzisiaj niech nikogo nie dziwi, niech pokażą ludzie choć jeden kraj wielkości Polski czy Ukrainy, który 20 lat po transformacji ustrojowej stanął totalnie na nogi, Polska to nie Słowenia czy Chorwacja których mieszkańcy za komuny jeździli i zarabiali w RFN czy we Włoszech przywożąc masę pieniędzy do Jugosławii. Cała ta nędza i trudna sytuacja ludzi to w 2/3 wynik "wyzwolenia" Polski przez Armię Czerwoną, nędza na Ukrainie to wynik ponad 250 lat okupacji rosyjskiej i 80 lat traktowania republiki ukraińskiej jako zaplecza surowcowo-przemysłowego na potrzeby Rosji sowieckiej.