Dobry Nauczyciel — strony, Obrazki i wiele więcej na WordPress

photo

Thank you, I tried Alta Vista Babel Fish translator but no Polish there. This will help me to enjoy your site!


Dziękuję, wypróbowałem Alta Vista Zgiełk tłumacz rybny ale żaden polski tam. To pomoże mi lubić twoje miejsce!