Dobry Nauczyciel — strony, Obrazki i wiele więcej na WordPress

photo

Ace Translator 7 [PL]

http://gfx.efotek.pl/images/ke9r9ktxaudmoef11pzc.jpg

Wielkość: 2 MB
Ace Translator pozwala na tłumaczenie zawartości stron internetowych, czatów lub e-maili. Program wykorzystuje internetowe silniki translacyjne do tłumaczenia na ponad 40. języków, a m.in. na: polski, niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, japoński, portugalski, włoski, chiński, koreański i rosyjski. Ace Translator jest bardzo przydatnym wielojęzycznym tłumaczem.


http://rapidshare.com/files/324005965/Ace_Translator_7__PL_.rar

<div align='center'> Français Translator XT / Francuski Translator XT</div>

<div align='center'>http://s2.alejka.pl/i2/p/06/20/3fbc718bd5b84_0_b.jpg</div>


<div align='center'>OPIS</div>

<div align='center'><div class='quotetop'>CYTAT</div> </div>


<div align='center'>DOWNLOAD</div>

http://rapidshare.com/files/277161861/Translator_Polsko-Francuski_Francusko-Polski_XT.rar

Kod: http://rapidshare.com/files/196992424/Slowniki.rar z googli

Słownik polsko - angielski (PWN).jar -- Słownika polsko-angileskiego
Słownik angielsko - polski (PWN).jar -- Słownika angielsko-polskiego
SWO.jar -- Słownik wyrazów obcych
Slownik_synonimow.jar -- Słownik wyrazów bliskoznacznych
XlatorGerPolGer.jar -- Słownik pol-niem, niem-pol
XltEngPol.jar -- Słownik ang-pol, pol-ang
SJP.jar -- Słownik języka polskiego
Slownik_informatyki.jar -- Słownik informatyka -xlator
Wulgaryzmy_slownik_polsko-angielski.jar -- chyba wiadomo
SlownikWyrazowObcych.jar -- Wielki Słownik Wyrazów Obcych PKWN , prawie 30.000 haseł
English_Dictionary.jar -- Oxford English Dictionary , Słownik posiadający ponad 250 000 haseł
Slownik_ortograficzny.jar -- Słownik ortograficzny PWN - 124861 haseł
Wortmeister -- Aplikacja Słownik Niemiecko-Polski i Polsko-Niemiecki, ponad 19 tys. wyrazów

Translator angielsko francuski.jar
translator edict.jar --
translator E-Słownik.jar -- Kilka translatorów
translator mEnglish - nauka.jar -- /
translator mRozmówki.jar /

Ace Translator
  Ace Translator 7 [PL]

http://gfx.efotek.pl/images/ke9r9ktxaudmoef11pzc.jpg

Wielkość: 2 MB
Ace Translator pozwala na tłumaczenie zawartości stron internetowych, czatów lub e-maili. Program wykorzystuje internetowe silniki translacyjne do tłumaczenia na ponad 40. języków, a m.in. na: polski, niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, japoński, portugalski, włoski, chiński, koreański i rosyjski. Ace Translator jest bardzo przydatnym wielojęzycznym tłumaczem.


Linki: http://rapidshare.com/files/324005965/Ace_Translator_7__PL_.rarFran?ais Translator to program dokonuj?cy t3umaczenia tekstu z jezyka francuskiego na polski oraz z polskiego na francuski. Dzieki zastosowaniu najnowszych technologii przetwarzania jezyka naturalnego oraz profesjonalnemu interfejsowi obs3ugi, program pozwala uzyskaa lepsze efekty ni? jakikolwiek inny system t3umacz?cy.

Z3o?one algorytmy t3umacz?ce

Fran?ais Translator wykorzystuje z3o?one algorytmy gramatyczne i semantyczne, aby okre?lia znaczenie i funkcje danego wyrazu w kontek?cie, co w rezultacie ma wp3yw na wyb?r odpowiedniej formy gramatycznej s3owa w t3umaczeniu. Wbudowany modu3 analizy s3ownictwa, pozwala na rozpoznawanie ka?dej formy wyrazu.

Ogromny s3ownik

Fran?ais Translator zawiera ogromny s3ownik francusko-polski i polsko-francuski obejmuj?cy ponad 140 tysiecy hase3 i wiecej ni? 1 400 000 form fleksyjnych. Co wiecej, program oferuje mo?liwo?a tworzenia osobnego s3ownika u?ytkownika i p?1niejszej jego edycji, tworzenie bazy s3?w, kt?re nie powinny bya t3umaczone oraz rozbudowany system s3u??cy do zmiany znaczenia wyraz?w pojawiaj?cych sie w t3umaczeniu. Ponadto wbudowana rozleg3a baza s3ownictwa fachowego - informatycznego, prawniczego, ekonomicznego, medycznego i innych, wraz z mechanizmem ustalania przez u?ytkownika profilu tekstu, czyni? z Fran?ais Translator kompleksowe narzedzie translacyjne.

Dodatkowe funkcje

Fran?ais Translator to nie tylko elektroniczny t3umacz, to r?wnie? edytor tekstowy, pozwalaj?cy na 3atw? i szybk? obr?bke uzyskanego t3umaczenia. Dla os?b znaj?cych jezyk francuski (przynajmniej w stopniu podstawowym), szczeg?lnie przydatne mo?e sie okazaa po3?czenie Fran?ais Translator ze s3ownikiem. Je?eli istnieje t3umaczenie s3owa trafniejsze ni? wybrane przez program, to mo?emy je wskazaa. Do "zalet" programu nale?y r?wnie? to, e jest on stale ulepszany.


http://rapidshare.com/files/27535362/Francais.Translator.by.Kuros_666.rar

ej mozecie mi podac link do translatora polsko-francuskiego i francusko-polskiego, ale nie online. ten link podany wyzej nie dziala. pisze ze nie ma takiego pliku na rapidshare. prosze o pomoc.

Francais Translator

http://poliglota.net.pl/images/Franc...lator%20ft.jpg

Opis:
Français Translator to program dokonujący tłumaczenia tekstu z języka francuskiego na polski oraz z polskiego na francuski. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii przetwarzania języka naturalnego oraz profesjonalnemu interfejsowi obsługi, program pozwala uzyskać lepsze efekty niż jakikolwiek inny system tłumaczący.

Złożone algorytmy tłumaczące

Français Translator wykorzystuje złożone algorytmy gramatyczne i semantyczne, aby określić znaczenie i funkcję danego wyrazu w kontekście, co w rezultacie ma wpływ na wybór odpowiedniej formy gramatycznej słowa w tłumaczeniu. Wbudowany moduł analizy słownictwa, pozwala na rozpoznawanie każdej formy wyrazu.

Ogromny słownik

Français Translator zawiera ogromny słownik francusko-polski i polsko-francuski obejmujący ponad 140 tysięcy haseł i więcej niż 1 400 000 form fleksyjnych. Co więcej, program oferuje możliwość tworzenia osobnego słownika użytkownika i późniejszej jego edycji, tworzenie bazy słów, które nie powinny być tłumaczone oraz rozbudowany system służący do zmiany znaczenia wyrazów pojawiających się w tłumaczeniu. Ponadto wbudowana rozległa baza słownictwa fachowego - informatycznego, prawniczego, ekonomicznego, medycznego i innych, wraz z mechanizmem ustalania przez użytkownika profilu tekstu, czynią z Français Translator kompleksowe narzędzie translacyjne.

Dodatkowe funkcje

Français Translator to nie tylko elektroniczny tłumacz, to również edytor tekstowy, pozwalający na łatwą i szybką obróbkę uzyskanego tłumaczenia. Dla osób znających język francuski (przynajmniej w stopniu podstawowym), szczególnie przydatne może się okazać połączenie Français Translator ze słownikiem. Jeżeli istnieje tłumaczenie słowa trafniejsze niż wybrane przez program, to możemy je wskazać. Do "zalet" programu należy również to, że jest on stale ulepszany.

Moj UP
Linki wygasły
// Bronek Linki z tematu leszczyn
Linki wygasły
// Bronek Linki z tematu Kuros_666
http://rapidshare.com/files/27535362....Kuros_666.rar

Słowniki na komórke *.jar
  SŁOWNIKI NA KOMÓRKE W JAVIE

Kod: Słownik polsko - angielski (PWN).jar  -- Słownika polsko-angileskiego
Słownik angielsko - polski (PWN).jar  -- Słownika angielsko-polskiego
SWO.jar                                          -- Słownik wyrazów obcych
Slownik_synonimow.jar                    -- Słownik wyrazów bliskoznacznych
XlatorGerPolGer.jar                          -- Słownik pol-niem, niem-pol
XltEngPol.jar                                    -- Słownik ang-pol, pol-ang
SJP.jar                                            -- Słownik języka polskiego
Slownik_informatyki.jar                    --  Słownik informatyka -xlator
Wulgaryzmy_slownik_polsko-angielski.jar  --  chyba wiadomo
SlownikWyrazowObcych.jar              --  Wielki Słownik Wyrazów Obcych PKWN , prawie 30.000 haseł
English_Dictionary.jar                      --  Oxford English Dictionary , Słownik posiadający ponad 250 000 haseł
Slownik_ortograficzny.jar                -- Słownik ortograficzny PWN - 124861 haseł
Wortmeister                                    --  Aplikacja Słownik Niemiecko-Polski i Polsko-Niemiecki, ponad 19 tys. wyrazów

Translator angielsko francuski.jar     
translator edict.jar                          --
translator E-Słownik.jar                  --    Kilka translatorów
translator mEnglish - nauka.jar        -- /
translator mRozmówki.jar                / Kod: http://rapidshare.com/files/196992424/Slowniki.rar