Dobry Nauczyciel — strony, Obrazki i wiele więcej na WordPress

photo
Aleksander Rzeźniczak: ur. 1 listopada 1972 roku w Zduńskiej Woli – poseł na Sejm RP z okręgu 11 (Sieradz)

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Skończył studia magisterskie na SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na kierunku logistyka. W latach 1995-1998 pracownik wydziału transportu urzędu wojewódzkiego w Sieradzu. W latach 1998-2002 Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Zduńskiej Woli, odznaczył się zdobyciem dotacji na zakup 10 nowoczesnych niskopodłogowych autobusów miejskich (co stanowiło ok 40% ówczesnego taboru spółki). W latach 2002-2005 Prezydent Zduńskiej Woli. W trakcie swojej kadencji odznaczył się znacznym obniżeniem kosztów funkcjonowania administracji na terenie miasta, oraz rozpoczęciem prac związanych z ciągiem komunikacyjnym "Północ-Południe" realizowanym we współpracy z powiatem. Od 2005 roku Poseł na Sejm RP.

Od 2001 roku członek Forum "Rodzina-Praca-Sprawiedliwość". W 2005 roku dostał się do Sejmu z ramienia Platformy Obywatelskiej, której członkiem jest od roku 2004. Od roku 2008 wiceprzewodniczący struktur Platformy Obywatelskiej w województwie łódzkim.

W roku 1996 ożenił się z Karoliną, rok później na świat przyszła ich córka Anastazja.

Boss napisał(a): Witam,
ze względu na zbieranie informacji do pracy magisterskiej "Analiza obsługi komunikacyjnej Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie" proszę Was o uzupełnienie poniższej ankiety. Nie na wszystkie pytania trzeba odpowiadać.Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Michał Marcinek

1. CEL PODRÓŻY / MOTYWACJA / ŚRODEK TRANSPORTU / CZĘSTOTLIWOŚĆ
1.1 cel podróży (czyli z MS AGH do...,najlepiej nazwa ulicy).......Kampus UJ........................................
1.2 motywacja podróży (czyli skąd dokąd), proszę wybrać a,b,c lub d:

b) z domu do szkoły/na uczelnię

1.3 środek transportu, proszę wybrać a,b,c lub d:

b) MPK

1.4 częstotliwość podróży:.........co tydzień............................../tydzień
2.OCENA (proszę ocenić w skali: 1-źle, 5-bardzo dobrze)
2.1 ruch pieszych
a) stan chodników i ciągów pieszych: □4
b) rozmieszczenie chodników: □4 □5
2.2 ruch samochodowy
a) ilość miejsc parkingowych na MS: □4
b) stan nawierzchni na parkingach: □1
c) dojazd / wyjazd z terenu MS AGH: □4
d) lokalizacja parkingu względem DS: □5
e) samochód zostawiam najczęściej na:
□zieleńcu
2.3 ruch rowerowy
a) ilość stojaków / przechowalni: □2
b) rozmieszczenie ścieżek rowerowych: □2
c) stan nawierzchni ścieżki na Reymonta: □3
d) konflikty z pojazdami parkującymi na ścieżkach, pieszymi itp (1-występują często, 5-nie zdarzają się wogóle).: □3
e) rower zostawiam na / w:
□korytarzu
2.4 komunikacja miejska
a) odległość dojścia do przystanku: ZŁA bo daleko mam - daje 2
b) punktualność: □5
c) bezpośredniość połączeń: □3
d) częstotliwość kursowania: □3
e) komfort jazdy: □4
3. INNE
3.1 płeć:
a)kobieta

3.2 wiek 20
3.3 status zawodowy:
a)student3.4 nr DSu:..........16...................... (jeżeli mieszkaniec Miasteczka Studenckiego)

[b]Bartłomiej Pachis[/b]
z-ca Kierownika, Z.Ch. "POLICE"SA

[b]Miejscowość:[/b]
Police

[b]Województwo:[/b]
zachodniopomorskie

[b]Branże:[/b]
Logistyka/Spedycja/Dystrybucja


[b]Doświadczenie i referencje[/b]

Firma:
Remech Sp. z o.o. (od 2008-05)

Stanowisko:
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Firma:
Rada Miejska w Policach (od 2006-10)

Stanowisko:
Radny; - V-ce Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminnych; - Członek Komisji Rewizyjnej

Firma:
Z.Ch. "POLICE" SA (od 2001-11)

Stanowisko:
Z-ca Kierownika

[b]Edukacja[/b]

Uczelnia:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (od 2007-10)

Kierunek:
Nauki o zarządzaniu

Poziom studiów:
doktoranckie

Uczelnia:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2007-02 - 2008-02)

Kierunek:
Zarządzanie Finansami w Przedsiębiorstwie

Poziom studiów:
studia podyplomowe

Uczelnia:
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie (2005-10 - 2006-06)

Kierunek:
BHP

Poziom studiów:
studia podyplomowe

Uczelnia:
Politechnika Szczecińska (2004-10 - 2007-02)

Kierunek:
Logistyka i Zarządzanie w Transporcie Wodnym

Poziom studiów:
magisterskie

Uczelnia:
Akademia Morska w Szczecinie (1999-10 - 2003-06)

Kierunek:
Eksploatacja Portów i Floty Morskiej

Poziom studiów:
inżynierskie

[b]Informacje dodatkowe[/b]

Przebyte kursy:
- Kurs dla Kandydatów na członków do Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa (potwierdzony zdanym egzaminem państwowym)
- Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem
- Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością (ISO 9001)
- Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001)
- Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 18001)
- Wystąpienia publiczne
- Informatyczne zarządzanie inwestycjami - AUTOCAD
- Kurs dla inspektorów ochrony ppoż.
- Kurs dla Komendantów OC

Organizacje:
- Stowarzyszenie Młodzi Demokraci
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania

Hobby:
- Polityka
- Sport