Dobry Nauczyciel — strony, Obrazki i wiele więcej na WordPress

photo

Poniżej prezentuję treść pisma Prezesa Zarządu Koksowni Przyjaźń Pana E.Szlęka:

Dąbrowa Górnicza 07.07.2009.
Komisja
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
Zakładu Analityczno-Badawczego „LABOR-KOKS” Sp. z o.o.
Przewodniczący Pan Jerzy Kieres

Szanowny panie Przewodniczący
Odpowiadając na Pańskie pismo z dnia 02.07.2009 znak 07/07/2009, uprzejmie informuję, że kwestie związane z restrukturyzacją i warunkami dalszego funkcjonowania spółki Zakład Analityczno-Badawczy „LABOR-KOKS” Sp. z o.o. są elementem szerszego planu działań antykryzysowych Zarządu Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. związanego z redukcją kosztów, zapewnieniem finansowania działalności i utrzymaniem się na rynku, obejmującego m.in. politykę wobec spółek córek.

Wśród wielu czynników sprzyjających redukcji kosztów rozważane są także koszty funkcjonowania organów spółek w aspekcie zmiany wynagrodzeń. W ramach oszczędności na czas kryzysu rozważana jest redukcja wynagrodzeń członków rad nadzorczych spółek grupy kapitałowej Koksowni Przyjaźń w proporcji do spadków wynagrodzeń.

Polityka Koksowni Przyjaźń wobec spółek córek w aspekcie redukcji kosztów polega na określeniu w kryzysowej sytuacji potrzeb usługowych Koksowni na rok 2009 rok zgodnie z „Programem naprawczym” i na 2010 rok zgodnie z planowanym ograniczeniem kosztów stałych do poziomu ok.300 mln. zł.
Biorąc powyższe pod uwagę, przyjmujemy następujący tryb postępowania:

1.Podpisanie z każdą ze spółek : Zakład Przewozów i Spedycji „Spedkoks” Sp. z o.o. Zakład Analityczno-Badawczy „LABOR-KOKS” Sp. z o.o. , Baza Transportu Samochodowego Sp. z o.o. i PPUH „REMKOKS” Sp. z o.o. porozumienia dotyczącego możliwych wydatków Koksowni Przyjaźń w 2009 i 2010 roku, podobnie jak to miało miejsce w przypadku spółki ZRM Sp. z o.o. do końca lipca 2009 roku.

2.Analiza w spółkach córkach sytuacji ekonomicznej w świetle ograniczonych przychodów z Koksowni Przyjaźń i możliwości uzyskania zewnętrznych przychodów i redukcji kosztów.

3.Podjęcie do końca sierpnia 2009 roku działań umożliwiających utrzymanie, przy ograniczonych przychodach, wyniku spółek na poziomie gwarantującym uniknięcie strat.

4.Określenie sposobów redukcji kosztów, w tym osobowych, w konsultacji z czynnikami społecznymi do końca września 2009 roku.

Podobnie jak w przypadku spółki ZRM Sp. z o.o. Zarząd Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. deklaruje:

- przyjmowanie pracowników na stanowiska robotnicze na niezbędne obsady technologiczne,
- pomoc w systemie dobrowolnych odejść pracowników niemieszczących się w nowych schematach organizacyjnych spółek.

Nawiązując do zawartego w w/w piśmie postulatu, proponujemy spotkanie Zarządu Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. oraz Zarządu ZAB „LABOR-KOKS” Sp. z o.o. i przedstawicieli organizacji związkowych w celu omówienia dalszego trybu postępowania i przygotowania porozumienia.

Z poważaniem
Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Edward SZLĘK

Słów kilka o firmie która powstała naprzeciwko naszej bramy
tak mówią o sobie


Misja i profil działalności

Łączymy Unię Europejską i Daleki Wschód mostem technologicznym opartym na dwóch głównych filarach

* Produkcja i sprzedaż sprzętu elektronicznego pod własnymi markami na terenie Azji - głównie Chin
* Produkcja i sprzedaż sprzętu elektronicznego przeznaczonego na rynek europejski w polskich fabrykach na zamówienie dalekowschodnich Partnerów

Zarządzamy i kontrolujemy logistycznie dwukierunkowy przepływ towarów, usług, technologii, modeli biznesowych oraz wzornictwa przemysłowego pomiędzy Partnerami z Azji i Unii Europejskiej.Rusza fabryka Pronox Technology w Dąbrowie Górniczej

centrum logistczyne w Dąbrowie Nawet 2 mln telewizorów będzie schodzić rocznie z nowoczesnej linii produkcyjnej uruchomionej dziś przez Pronox, jedynego polskiego producenta telewizorów LCD w naszym kraju.

Linia znajduje się w nowym centrum produkcyjno – logistycznym budowanym przez Pronox na Górnym Śląsku. Na budowę i wyposażenie zakładu produkcyjnego przeznaczono 32 mln zł. Pracę w centrum tylko przy produkcji znajdzie ponad 200 osób, w tym głównie kobiety.

- Ten nowoczesny zakład pozwoli nam na pełną realizację rosnącego portfela zamówień. Dziś rynek w naszej branży podporządkowany jest zasadzie, że nie wystarczy dostarczyć klientowi wysokiej jakości produkt. Trzeba go jeszcze dostarczyć w dosyć krótkim czasie. Centrum produkcyjno – logistyczne pozwoli nam też na precyzyjne powiązanie zdolności produkcyjnych z rzeczywistymi potrzebami kontrahentów – mówi Dariusz Smagorowicz, wiceprezes Pronox Technology.

- Udało nam się zakończyć pierwszy etap budowy Centrum Produkcyjno-Logistycznego. Powstanie centrum umożliwi nam obsługę dużych kontraktów produkcyjnych i logistycznych zawieranych z dalekowschodnimi producentami sprzętu IT i obsługę logistyczną kluczowych kontraktów krajowych – dodaje Smagorowicz. W lipcu Pronox otrzymał zlecenie od kontrahenta z Wielkiej Brytanii na montaż telewizorów LCD za blisko 18 mln zł. Trwają zaawansowane rozmowy nad nowymi kontraktami długoterminowymi.

Przy budowie centrum wykorzystano zaawansowane technologie i najwyższej jakości materiały. Wszystko po to, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo pracującym tu osobom i zagwarantować odpowiednie warunki do prowadzenia produkcji. Linia produkcyjna spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa pracy, wymogi z zakresu ochrony środowiska, a także standardy techniczne obowiązujące w przemyśle elektronicznym, np. zastosowano materiały w technologii ESD (Electro Static Discharge - wyładowanie elektrostatyczne), jak i specjalistyczne systemy wentylacyjne.

Zakładane zdolności produkcyjne zakładu to docelowo 2 mln telewizorów LCD rocznie.
Inwestycja Pronox doskonale wpisuje się w aktualne tendencje na rynku IT. Według najnowszych szacunków w ciągu najbliższych 2 lat Europejczycy kupią 49 mln sztuk sprzętu. Zapotrzebowanie europejskiego rynku zostanie w 77 proc. pokryte przez telewizory wyprodukowane właśnie w Polsce.

W zakresie produkcji elektroniki użytkowej Pronox świadczy kompleksową usługę. Za kontrahenta zarządza całym łańcuchem logistyczno-produkcyjnym, poczynając od kontroli i odbioru komponentów z fabryk na Dalekim Wschodzie, poprzez transport morski lub lotniczy do Europy, dalej do magazynów Pronoksu i zakładu montażu na Śląsku. Tutaj składane są gotowe produkty. Po zapakowaniu dostarczane są do klientów na terenie całej Europy. Na zlecenie kontrahentów, negocjowane są nawet warunki zakupu komponentów.
Na tym nie kończy się rola Pronoksu. Dodatkowo firma oferuje obsługę posprzedażną, czyli serwis naprawczy (gwarancyjny i pogwarancyjny), współpracując również z firmami w Europie. Kontrahenci Pronoksu mogą zająć się jedynie sprzedażą.

Śląsk znakomicie nadaje się pod lokalizację centrum produkcyjno-logistycznego ze względu na swoje położenie. Ten region naszego kraju staje się doskonałą bazą przeładunkową. Takie położenie zwiększa konkurencyjność zwłaszcza w międzynarodowej wymianie handlowej. Tranzytem przez nasz kraj można dostarczać towary na przykład do Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Rumunii, Chorwacji, Włoch czy do Rosji i na Ukrainę równie szybko jak robią to firmy z zachodniej części Europy. Przewagą spółki jest cena takich usług.

- Nasza inwestycja znajduje się w bardzo dobrym miejscu pod każdym względem. Przede wszystkim jest niezmiernie atrakcyjna z logistycznego punktu widzenia. Mamy bezpośredni dostęp do drogi ekspresowej Warszawa-Cieszyn, do autostrady A-4, a tuż obok znajduje się Euroterminal Sławków. Mamy blisko do lotnisk w Katowicach i Krakowie. Taka lokalizacja dla producentów czy dystrybutorów takich jak Pronox, działających nie tylko w Polsce, ale również prowadzących ekspansję na całą Europę - Wschodnią i Zachodnią - ma strategiczne znaczenie – podkreśla Dariusz Smagorowicz.

Na lokalizację inwestycji na południu wpływ miał także rynek pracy. Dzięki temu, że Śląsk jest aglomeracją akademicką i przemysłową łatwiej tu o wykształconą kadrę inżynierską oraz finansistów czy menedżerów. Wśród pracowników większość stanowią kobiety. Profil produkcji powoduje, że stworzono miejsca pracy szczególnie z myślą o kobietach. Oceniono bowiem, że ich praca charakteryzuje się większą starannością, precyzją, zaangażowaniem. To ma ogromny wpływ na jakość finalnego produktu w branży elektronicznej. Wśród zatrudnionych, kobiety stanowić będą ponad 65%.PRONOX TECHNOLOGY SA, to spółka obecna od maja br. na GPW, aktywna przede wszystkim w perspektywicznym sektorze elektroniki użytkowej, dynamicznie rozwijająca działalność w dwóch podstawowych sferach:

• produkcji sprzętu elektroniki użytkowej pod markami własnymi (Easy Touch, Procomp) i na zlecenie (m.in. telewizory LCD, odtwarzacze DVD)
• kompleksowych i zintegrowanych usługach serwisowych i logistycznych

Spółka posiada trzy nowoczesne centra logistyczno – serwisowe w Katowicach, Chorzowie i Wrocławiu o łącznej powierzchni ponad 25 tys. m2.
Przychody ze sprzedaży wyniosły w I połowie 2007 r. blisko 259 mln zł, co oznaczało wzrost o 37,6% w porównaniu z tym samym okresem 2006 r. Marża brutto ze sprzedaży podniosła się do blisko 8% z niecałych 5% rok wcześniej. Zysk operacyjny udało się prawie potroić, a na poziomie netto zarobić prawie dwa razy tyle co w I połowie 2006 r.